Χαμηλή Όραση

Ο όρος «χαμηλή όραση» δεν περιγράφει μία συγκεκριμένη οφθαλμική πάθηση και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την «τύφλωση». Χαρακτηρίζει την κατάσταση κατά την οποία κάποιος έχει μειωμένη οπτική απόδοση και η όραση δεν βελτιώνεται με την χρήση γυαλιών ή φακών επαφής. Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν «χαμηλή όραση» μπορεί να είναι κληρονομικές ή να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της ζωής συνήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών.
Πιο συχνές είναι οι:
 • Εκφύλιση ωχράς κηλίδας
 • Καταρράκτης
 • Γλαύκωμα
 • διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • παθήσεις του οπτικού νεύρου
 • θολερότητες του κερατοειδή
Ο συνηθέστερος τρόπος ώστε να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με χαμηλή όραση είναι τα «βοηθήματα χαμηλής όρασης». Ο σκοπός τους είναι να επιτευχθεί η κατάλληλη μεγέθυνση, η αύξηση του contrast (καλύτερη χρωματική αντίληψη) και η κάλυψη μέρους του χαμένου οπτικού πεδίου, ώστε το άτομο να λειτουργεί καλύτερα σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:
 • Με μεγεθυντικούς φακούς (χειρός, σταθερούς ή με ενσωματωμένο φως)
 • με clip-on που εφαρμόζονται κατάλληλα πάνω στα γυαλιά οράσεως
 • με ειδικά χρωματικά φίλτρα ή φακούς με ιατρικές βαφές
 • με πρισματικά γυαλιά