Παιδική Όραση
Παιδί και Eξέταση

Υπολογίζεται πως ένα στα είκοσι παιδιά προσχολικής και ένα στα τέσσερα σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα όρασης που αν παραμείνει αδιόρθωτο μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη όραση. Σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδοφθαλμιάτρων η πρώτη οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνει στους πρώτους έξι μήνες της ζωής του κι έπειτα κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα ανιχνευτούν άμεσα τα προβλήματα όρασης που μπορεί να υπάρχουν, τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν τη μάθηση μέχρι και την σχολική επίδοση. Έτσι εξασφαλίζουμε την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Τα παιδιά ειδικά σε πολύ μικρή ηλικία δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να βλέπουν και επιπλέον τους είναι δύσκολο να μας περιγράψουν αν βλέπουν θολά ή αν κουράζονται. Κάποια από τα συμπτώματα που μπορούν να μας υποψιάσουν σχετικά με την όραση του παιδιού ώστε να απευθυνθούμε άμεσα σε ειδικό οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη είναι κάποιες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Όπως να πλησιάζει πολύ κοντά στην τηλεόραση, να αποφεύγει το διάβασμα, να κάνει λάθη στην αντιγραφή από τον πίνακα, να μισοκλείνει τα μάτια του, να πλησιάζει πολύ κοντά στα μάτια του τα αντικείμενα που θέλει να παρατηρήσει.